Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 515/2013 z dnia 2013-09-26

w sprawie powołania kapituły konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu"

Na podstawie § 4 ust. 2 i 3 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 817/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu" oraz § 1 uchwały Nr 333/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 października 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu", Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się kapitułę konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu", w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz - Bień - przewodniczący,
 2. Alicja Kordylasińska - członek,
 3. Tomasz Miler - członek,
 4. Tadeusz Wójcik - członek,
 5. Maria Kruszyńska - członek,
 6. Paweł Sławiński - członek
 7. Tamara Wójtowicz-Szymańska - członek
 8. Monika Baczyńska-Padjasek - członek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zapisy § 4 ust. 2 i 3 regulaminu konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu", stanowiącego załącznik do uchwały Nr 817/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 sierpnia 2010 r. oraz § 1 uchwały Nr 333/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 października 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu" stanowią, że wyboru laureatów nagrody w poszczególnych kategoriach dokonuje kapituła konkursu w składzie:

 1. starosta gryfiński lub upoważniona przez niego osoba - pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego,
 2. przewodniczący Rady Powiatu lub upoważniona przez niego osoba,
 3. trzech przedstawicieli prasy lokalnej (po jednym z Gazety Gryfińskiej, Nowe 7 Dni Gryfina, Gazety Chojeńskiej),
 4. dwóch przedstawicieli lokalnych portali informacyjnych (www.chojna24.pl i www.igryfino.pl)
 5. przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pełniący jednocześnie funkcję protokolanta.

Z upoważnienia Starosty Gryfińskiego w skład kapituły powołany/a został/a Elżbieta Lorenowicz-Bień, który/a pełnić będzie funkcję przewodniczącego.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-09-26 15:11:28
data ostatniej aktualizacji: 2013-09-26 15:11:28

Strona odwiedzona 297 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.