Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 518/2013 z dnia 2013-09-26

w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą nr 395/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 417/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 435/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 446/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 459/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 478/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 492/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 504/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 494/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 2 788,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w kwietniu).
 2. Uchwałą nr 503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 33 770,20 zł (zwiększenie transzy we wrześniu).
 3. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którymi zwiększa się transzę w sierpniu o 425 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w lipcu o 25 000,00 zł, we wrześniu o 180 000,00 zł, w październiku o 180 000,00 zł i w listopadzie o 40 000,00 zł.
 4. Uchwałą nr 511/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 29 209,64 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 327,60 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 20 338,01 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gryfinie o 12 718,94 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 5 733,41 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 327,60 zł (zmniejszenie transzy w grudniu).
 5. Uchwałą nr 512/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 362 062,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu).
 6. Uchwałą nr 513/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 334 364,96 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 339 054,96 zł (zmniejszenie transz w sierpniu o 19 054,96 zł, w listopadzie o 140 000,00 zł i w grudniu o 180 000,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 4 690,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu).
 7. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystana transzę w sierpniu o 10 398,42 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w październiku.
 8. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którymi zmniejsza się niewykorzystane transze w lipcu o 34 300,00 zł i w sierpniu o 39 448,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy we wrześniu o 64 280,00 zł i w październiku o 9 468,00 zł.
 9. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z którym zwiększa się transze w lipcu o 6 700,00 zł i we wrześniu o 10 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu o 16 700,00 zł.
 10. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w sierpniu o 60 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz we wrześniu o 30 000,00 zł i w październiku o 30 000,00 zł.
 11. Wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 7 000,00 zł niewykorzystaną transzę w styczniu, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w sierpniu o 4 700,00 zł i we wrześniu o 2 300,00 zł.
 12. Wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się transze we wrześniu o 789,00 zł, w październiku o 787,00 zł, w listopadzie o 788,00 zł i w grudniu o 787,70 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w sierpniu o 3 151,70 zł, w celu dostosowania transz do wpływów z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-09-26 15:31:03
data ostatniej aktualizacji: 2013-09-26 15:31:03

Strona odwiedzona 330 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.