Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

149 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 521/2013 z dnia 2013-10-10

w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm. Dz. U. z 2013 r., poz.645) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; z późn. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337; Dz. U. z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek 138 o pow. 391 m2 zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym dla rolnictwa, 194/1 o pow. 991 m2, 194/4 o pow. 81 m2 o pow. 3 683 m2, położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna.
 2. Ustala się cenę wywoławczą rokowań na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, w wysokości 40 000,00 zł.
 3. Cena nabycia przedmiotowych nieruchomości, może zostać rozłożona maksymalnie na 5 rat rocznych.
 4. Nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Nieruchomości oznaczone numerami działek 138, 194/1, 194/4 położone w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna zostały przeznaczone do sprzedaży.

Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały trzy przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów (I przetarg - .24.042013 r., II przetarg - 04.07.2013 r., III - 12.09.2013 r.). Stosownie do art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań, albo organizować kolejne przetargi.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że zorganizowanie trzech przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie przyniosło spodziewanych rezultatów, zasadne jest przeprowadzenie rokowań na sprzedaż nieruchomości numer 138, 194/1, 194/4.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2013-10-14 12:30:14
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-14 12:30:14

Strona odwiedzona 404 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.