Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

152 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 533/2013 z dnia 2013-10-31

w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą nr 395/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 417/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 435/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 446/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 459/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 478/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 492/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 504/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 518/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 517/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 554 781,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu).
 2. Uchwałą nr 519/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 53 426,70 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w kwietniu).
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 36 926,70 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 2 500,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie o 14 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 3. Uchwałą nr 522/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 184 900,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zmniejsza sie plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 12 000,00 zł (zmniejszenie transzy w październiku o 9 468,00 zł i w listopadzie o 2 532,00 zł).
 4. Uchwałą nr 523/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 66 392,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 8 610,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 36 223,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 8 396,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gryfinie o 5 026,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 8 137,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 5. Uchwałą nr 528/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 45 587,24 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 18 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 45 587,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 6. Uchwałą nr 531/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 88,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 88,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 1 250,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 7. Uchwałą nr 532/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 27 715,65 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 7 278,65 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gryfinie o 12 563,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 12 720,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 8. Wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w styczniu o 2 000,00 zł, w lutym o 21 500,00 zł, w marcu o 51 328,00 zł, w kwietniu o 33 200,00 zł, w lipcu o 26 000,00 zł i w sierpniu o 300,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz we wrześniu o 92 149,00 zł, w październiku o 21 090,00 zł i w listopadzie o 21 089,00 zł, w celu dostosowania transz do wpływów z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 9. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w czerwcu o 100 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w październiku o 20 000,00 zł i w listopadzie o 80 000,00 zł.
 10. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w październiku o 25 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu.
 11. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się o 10 000,00 zł transzę w październiku, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w listopadzie.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-11-04 09:16:08
data ostatniej aktualizacji: 2013-11-04 09:16:08

Strona odwiedzona 225 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.