Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

156 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 539/2013 z dnia 2013-11-28

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Pani Teresy Scisłowskiej, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
 2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Joanna Mendrygał - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 4. Danuta Borek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 5. Małgorzata Gadomska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 2. Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Zasady działania komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706; z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544; z 2013 r. poz. 675

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Do organu prowadzącego należy przeprowadzenie i zakończenie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 grudnia 2013 r. dla nauczycieli, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października 2013 r. Ponieważ wniosek wpłynął w przewidzianym przez ustawę terminie, posiedzenie komisji egzaminacyjnej zostało zaplanowane na 6 grudnia 2013 r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

Elżbieta Lorenowicz-Bień
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

data opublikowania: 2013-12-02 14:26:12
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 14:26:12

Strona odwiedzona 287 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.