Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

156 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 5412013 z dnia 2013-11-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (Dz. U. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 854), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 200,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801-Oświata i wychowanie - 1 200,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 200,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 93 072,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 44 072,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 44 072,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 49 000,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 49 000,00 zł

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 167 152,36 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801-Oświata i wychowanie - 1 264,82 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 264,82 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 99 030,52 zł
rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 5 000,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 54 761,00 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 28 069,52 zł
rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 10 000,00 zł
rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 1 200,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 45 067,01 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 45 067,01 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 118,29 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 10 118,29 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 710-Działalność usługowa - 11 161,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 11 161,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 510,72 zł
rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 510,72 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 259 024,36 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 44 072,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 44 072,00 zł
dział 758-Różne rozliczenia - 4 761,00 zł
rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 4 761,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 64,82 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 64,82 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 94 269,52 zł
rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 5 000,00 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 78 069,52 zł
rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 10 000,00 zł
rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 1 200,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 45 067,01 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 45 067,01 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 118,29 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 7 118,29 zł
rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 3 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 49 000,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 49 000,00 zł
dział 710-Działalność usługowa - 11 161,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 11 161,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 510,72 zł
rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 510,72 zł

§ 3. W uchwale nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

 • uchwałą nr 384/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 391/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 394/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 400/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 412/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 415/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 416/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 421/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 425/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 428/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 434/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 436/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 441/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 442/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 443/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 445/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 447/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 455/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 458/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 467/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 472/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 476/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 477/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 483/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.07.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 490/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.07.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 491/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.07.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 494/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 500/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 501/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 502/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 510/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały 503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 511/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 512/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 513/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 516/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 517/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 519/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 522/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 523/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 528/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 531/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 532/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 534/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 538/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
  wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
  5. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
  6. w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
  7. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 7.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 735/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r., zgodnie z którym zmniejsza się o 44 072,00 zł plan dochodów i wydatków powiatu na zadania własne w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 729/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów i wydatków powiatu na zadania zlecone w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 49 000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie dokumentacji dotyczącej niezbędnych do wykonania prac przy obiekcie o bardzo złym stanie technicznym i stwarzającym zagrożenie życia, położonym na działce stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa).
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne. Zmniejsza się o 7 118,29 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu pochodnych od wynagrodzeń.
 4. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki o 64,82 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie (są to niewykorzystane środki przyznane na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej).
 5. Wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo wychowawcze. Zmniejsza się o 5 000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń osobowych pracowników.
 6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki o 50 000,00 zł w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej dotacji za rok 2011 i 2012.
 7. Wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 71015-Nadzór budowlany. Zmniejsza się o 11 161,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 1 200,00 zł, w związku z porozumieniem z Gminą Chojna w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjnych.
 9. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz w planie wydatków dotyczących projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".
 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 3 000,00 zł w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne, z przeznaczeniem na zakup żywności.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-12-02 14:27:39
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 14:27:39

Strona odwiedzona 286 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.