Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

156 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 543/2013 z dnia 2013-11-29

w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

 • uchwałą nr 395/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 417/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 435/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 446/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 459/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 478/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 492/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 504/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 518/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr 533/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 534/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 13 600,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 3 573,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 2. Uchwałą nr 538/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 28 268,94 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 13 589,49 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 7 116,57 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 50 000,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku o 34 272,36 zł i transzy w grudniu o 15 727,64 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie o 50 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 32 000,00 zł i w grudniu o 18 000,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 267 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 22 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 3. Uchwałą nr 541/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 46 007,18 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 3 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 1 200,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gryfinie o 64,82 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 50 000,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu).
 4. Uchwałą nr 542/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 629 163,39 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 258 618,50 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 15 678,77 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gryfinie o 310 482,40 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 205 437,00 zł i w grudniu o 105 045,40 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 13 704,36 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 44 220,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 61 126,80 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 32 264,57 zł i w grudniu o 28 862,23 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 8 203,30 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 5. Wnioskiem Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie od kwietnia do października o 4 060 338,60 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie o 2 500 000,00 zł i w grudniu o 1 560 338,60 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się transzę w grudniu o 50 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie o 50 000,00 zł.
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się transzę w grudniu o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie.
 8. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w czerwcu o 115 800,01 zł, w lipcu o 77 813,72 zł i we wrześniu o 145 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie o 150 000,00 zł i w grudniu o 188 613,73 zł.
 9. Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którymi zmniejsza się niewykorzystane transze we wrześniu o 28 217,58 zł i w październiku o 20 398,42 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie o 35 398,42 zł i w grudniu o 13 217,58 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-12-02 14:40:00
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 14:40:00

Strona odwiedzona 332 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.