Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

159 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 547/2013 z dnia 2013-12-19

w sprawie upoważnienia Starosty Gryfińskiego do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Gryfińskiego w sprawie realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595; zm.: z 2013 r. poz. 645) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907; zm.: z 2013 r. poz.1047), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Starostę Gryfińskiego do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Gryfińskiego w sprawie realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I".

§ 2. Upoważnia się Głównego Geodetę Kraju do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Powiatu Gryfińskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz wspólnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oraz wspólnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zawarte pomiędzy: Głównym Geodetą Kraju - Kazimierzem Bujakowskim, a Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu - Romana Kozubka oraz Starostami: Białogardzkim, Choszczeńskim, Drawskim, Goleniowskim, Gryfickim, Gryfińskim, Kamieńskim, Kołobrzeskim, Koszalińskim, Łobeskim, Myśliborskim, Polickim, Pyrzyckim, Sławieńskim, Stargardzkim, Szczecineckim, Świdwińskim, Wałeckim oraz zawarcia w imieniu Powiatu Gryfińskiego umowy w sprawie zamówienia określonego w § 2 ust. 1 ww. Porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Głównym celem projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" (ZSIN - Faza I) współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 Priorytet 7 Społeczeństwo Informacyjne - budowa elektronicznej administracji jest usprawnienie procesów postepowań administracyjnych, prowadzonych przez administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych.

Zarząd Powiatu w Gryfinie, obok powiatów województwa Zachodniopomorskiego, postanowił przystąpić do ww. projektu oraz upoważnić Starostę Gryfińskiego do wykonania niniejszej uchwały w zakresie objętym Porozumieniem. W świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595; zm.: z 2013 r. poz. 645) Starosta reprezentuje powiat na zewnątrz.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Geodeta Powiatowy
mgr inż. Grzegorz Downar


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-12-19 15:36:18
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-19 15:36:18

Strona odwiedzona 207 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.