Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

160 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 551/2013 z dnia 2013-12-31

w sprawie powołania zespołu ds. przejęcia majątku i dokumentacji Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie od dyrektora Pani Elżbiety Antkowicz

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się zespół ds. przejęcia majątku i dokumentacji Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie od dyrektora Pani Elżbiety Antkowicz w składzie:

 • Marianna Kołodziejska-Nowicka - przewodniczący,
 • Helena Prawucka - członek,
 • Małgorzata Płoch - członek,
 • Brygida Błaszczyk - członek.

§ 2. Do zadań zespołu będzie należeć przejęcie majątku i dokumentacji Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do dnia 02 stycznia 2014 r., w tym w szczególności:

 1. nieruchomości i majątek ruchomy,
 2. księgi rachunkowe,
 3. środki pieniężne na rachunku bankowym jednostki budżetowej, ZFŚS, depozytu i pozostałych rachunkach pomocniczych oraz stan gotówki w kasie i walorów pieniężnych,
 4. stan należności i zobowiązań, plan i wykonanie wydatków i dochodów budżetowych za 2013 r. oraz projekt planu finansowego na 2014 r.,
 5. pozostała dokumentacja księgowa dotycząca 2013 i 2014 r. (np. faktury, rachunki itp.),
 6. księgi obiektów wraz z księgami kontroli i przeglądów,
 7. dokumentacja pracownicza, w tym:
  • teczki akt osobowych,
  • regulaminy,
  • dokumentacja wypadków przy pracy,
 8. dokumentacja mieszkańców,
 9. archiwum,
 10. druki ścisłego zarachowania oraz karty płatnicze,
 11. pieczątki i pieczęcie (wraz z wykazem i wzorami),
 12. klucze do pomieszczeń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan Gładkow



UZASADNIENIE

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zasadnym jest protokolarne przejęcie mienia oraz dokumentacji jednostki.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
mgr Agnieszka Turek

data opublikowania: 2014-01-02 11:42:05
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-02 11:42:05

Strona odwiedzona 470 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.