Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

160 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 555/2013 z dnia 2013-12-31

w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą nr 395/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 417/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 435/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 446/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 459/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 478/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 492/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 504/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 518/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 533/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 543/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 544/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.12.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 81 735,94 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w listopadzie),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 2,30 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 81 467,24 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 271,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 2. Uchwałą nr 546/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.12.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 4 342,62 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 4 342,62 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 277,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 3. Uchwałą nr 548/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 12 619,80 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 12 619,80 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 4. Uchwałą nr 549/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 501 380,39 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 64 533,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie o 150,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 6 522,83 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 3 170,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w październiku o 40 671,00 zł i w listopadzie o 21 320,55 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu o 61 991,55 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w sierpniu o 2 788,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu.
 7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę we wrześniu o 5 835,67 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu.
 8. Zmianami harmonogramu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w celu dostosowania do wpływów z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejsza się niewykorzystane transze w październiku o 19 337,00 zł i w listopadzie o 16 189,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu o 35 526,00 zł.
 9. Zmianami harmonogramu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w celu dostosowania do wpływów z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejsza się niewykorzystane transze w październiku o 2,00 zł i w listopadzie o 1,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu o 3,00 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-01-02 12:04:58
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-02 12:04:58

Strona odwiedzona 377 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.