Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

162 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 562/2014 z dnia 2014-01-16

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Joannie Mendrygał - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego związanych z realizacją projektu pn. "Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma" realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie".
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu nr 381/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645;
2 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1646;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w 2013 r. aplikował o środki z programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - projekt pn. "Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma". Pełnomocnictwo do złożenia wniosku aplikacyjnego zostało udzielone Panu Maciejowi Puzikowi - wicedyrektorowi zespołu, ponieważ w tamtym okresie dyrektor zespołu przebywała na urlopie macierzyńskim.

W związku z tym, iż wniosek został przyjęty do realizacji, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli - w imieniu Powiatu Gryfińskiego - Pani Joannie Mendrygał, która pełni funkcję dyrektora ZSP nr 2 w Gryfinie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-01-17 15:20:07
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-17 15:20:07

Strona odwiedzona 308 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.