Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

162 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 564/2014 z dnia 2014-01-16

w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych"

Na postawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, zm: Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić kontrolę i ocenę realizacji zadania pod nazwą "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych" w szczególności:

 1. stanu realizacji zadania,
 2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 3. prawidłowości wydatkowania przekazanych na realizację zadania środków finansowych, w tym wydatkowania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
 4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach i w postanowieniach umowy.

§ 2.

 1. Okres objęty kontrolą - od 01 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2014 r.
 2. Kontrola przeprowadzona będzie w dniach od 03 lutego 2014 r. do 21 lutego 2014 r.

§ 3. Do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 powołuje się Zespół kontrolny, działający na podstawie upoważnień, w następującym składzie:

 1. Edyta Szturo - przewodniczący zespołu,
 2. Marcin Bołbot - członek zespołu,
 3. Jerzy Sawicki - członek zespołu,
 4. Piotr Ignaciuk - członek zespołu.

§ 4. Wyniki kontroli realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Główny Specjalista ds. Kontroli
Edyta Szturo

data opublikowania: 2014-01-17 15:33:39
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-17 15:33:39

Strona odwiedzona 361 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.