Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

164 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 568/2014 z dnia 2014-01-30

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Adrianie Salamończyk - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego związanych z projektem pn. "Aktywność fizyczna i przyjaźń dla wszystkich" z programu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645;
2 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1646;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman Rataj



UZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie złożył wniosek aplikacyjny projektu pn. "Aktywność fizyczna i przyjaźń dla wszystkich" w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. Główne działanie projektu przewidziane jest w okresie 14-19 czerwca 2014 r. Będzie to wizyta 12 osób z Litwy (10 uczniów oraz 2 opiekunów) w ZSP nr 1 w Chojnie.

Szacowana wartość projektu wynosi 5 800,00 EURO.

Projekt i imieniu Powiatu Gryfińskiego realizuje ZSP nr 1 w Chojnie. W związku z tym, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa do realizacji projektu w przypadku otrzymania dofinansowania.

mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-02-03 13:03:28
data ostatniej aktualizacji: 2014-02-03 13:03:28

Strona odwiedzona 346 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.