Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

172 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 591/2014 z dnia 2014-03-27

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 34 376,27 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 8 856,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 8 856,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 21 603,06 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 21 603,06 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 917,21 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 3 917,21 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 34 376,27 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 8 856,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 8 856,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 21 603,06 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 21 603,06 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 917,21 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 3 917,21 zł

§ 2. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie o 21 603,06 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 3 917,21 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy pośmiertnej,
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 8 856,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie systemu monitorowania, składającego się z dwóch kamer zamontowanych przy wejściu do każdego z budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz rejestratora, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-03-27 14:16:30
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-27 14:16:30

Strona odwiedzona 355 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.