Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

173 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 595/2014 z dnia 2014-04-03

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm. 1) oraz uchwały Rady Powiatu nr XXX/216/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie:
  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  3. turystyki i krajoznawstwa.
 2. Treść ogłoszenia konkursowego na realizację zadań wymienionych w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378; z 2014 r. poz. 223.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu obowiązany jest do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z m.in. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

W dniu 28 listopada 2013 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę nr XXX/216/2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Aby spełnić wymogi ustawy oraz ww. uchwały, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-04-07 10:26:50
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-07 10:26:50

Strona odwiedzona 364 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.