Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

174 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 598/2014 z dnia 2014-04-10

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645) oraz art. 15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz.223 ) w związku z uchwałą Nr 593/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.04.2014r. r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014r. w składzie:

Przewodniczący: Marianna Kołodziejska-Nowicka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
Sekretarz: Monika Jakimczyk - Referent ds. osób niepełnosprawnych w PCPR w Gryfinie
Członkowie:

 1. Jan Podleśny - Członek Zarządu Powiatu
 2. Rafał Guga - Członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
 3. Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Most" w Nowym Czarnowie

§ 2. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała określa skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w roku 2014 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczno-formalna zgłoszonych ofert, a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-04-14 14:00:18
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-14 14:00:18

Strona odwiedzona 365 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.