Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

175 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 600/2014 z dnia 2014-04-17

w sprawie powołania stałej komisji do spraw oceny stanu technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionego przez Spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595; zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą komisje do spraw oceny stanu technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionego przez Spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, zwaną dalej komisją, w składzie:

 1. Agnieszka Turek - Przewodniczący komisji,
 2. Małgorzata Szewczuk - Zastępca Przewodniczącego komisji,
 3. Piotr Ignaciuk - Sekretarz komisji,
 4. Kamila Listowska - Członek komisji
 5. Katarzyna Żurawska - Członek komisji,
 6. Joanna Półtorak - Członek komisji.

§ 2. W pracach komisji, o której mowa w § 1 bierze każdorazowo udział co najmniej czterech członków komisji, w tym Przewodniczący komisji lub Zastępca Przewodniczącego komisji.

§ 3.

 1. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest:
  1. ocena stanu technicznego majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego;
  2. na podstawie oględzin, analizy dokumentów i prowadzonej ewidencji dokonywanie identyfikacji majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego.
 2. Z przeprowadzonej oceny stanu technicznego majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego komisja sporządza protokół, spisywany przez Sekretarza komisji, w którym przedstawia Zarządowi Powiatu ustalenia, co do stanu technicznego majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego wraz z propozycją sposobu ich zagospodarowania.
 3. Po podjęciu przez Zarząd Powiatu decyzji, co do sposobu zagospodarowania majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego komisja podejmuje czynności nakierowane na wprowadzenie i realizowanie przyjętego sposobu zagospodarowania.

§ 4. Komisja każdorazowo kończy pracę po dokonaniu czynności określonych w § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu w Gryfinie, a Spółką "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie "(...) Dzierżawca w terminie do 31 marca każdego roku przesyła do wiadomości Wydzierżawiającego wykaz wydzierżawianych rzeczy ruchomych , które uległy zużyciu lub zostały wycofane z eksploatacji. Likwidacja tych rzeczy następuje po uzyskaniu zgody Wydzierżawiającego i na koszt Dzierżawcy" (§ 7 pkt 6 zd. 3 i 4 umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r.).

W związku z powyższym zaistniała potrzeba powołania wspólnej i stałej komisji dla przedmiotowej kwestii i zagospodarowanie majątku w sposób wskazany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2014-04-17 13:37:06
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-17 13:37:06

Strona odwiedzona 395 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.