Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

177 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 605/2014 z dnia 2014-04-30

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r.

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721; zm.: z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 209, poz. 1243 i poz. 1244, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456; z 2013 r. poz. 73, 675, 1645) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. (DZ.U. 2013, 595; zm.: z 2013 r., 645, z 2014 r., 379) w zw. § 4 pkt 6 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu nr598/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursu na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r. i powierza się wykonanie zadania pn. Nasza szansa na lepsze życie - gabinet logopedyczno-rehabilitacyjny- "Motylek" Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.

§ 2. Zatwierdza się środki finansowe na działalność o której mowa w § 1 pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38.920,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

Zgodnie z procedurą zlecania zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu, który ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r. zatwierdza propozycję przedłożoną przez Komisję Konkursową zlecenia zadania pn. Nasza szansa na lepsze życie - gabinet logopedyczno-rehabilitacyjny- "Motylek" - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2014-04-30 13:07:48
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-30 13:07:48

Strona odwiedzona 247 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.