Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

178 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 610/2014 z dnia 2014-05-08

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 11 735,91 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 470,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 470,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 7 473,91 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 7 473,91 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 792,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 3 792,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 11 735,91 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 470,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 470,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 7 473,91 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 7 473,91 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 792,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 3 792,00 zł

§ 2. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w dziale 801-Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195-Pozostała działalność o 2 500,00 zł (wkład własny do projektu "Community school-school in community"- niewykorzystane środki), przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na dofinansowanie Pikniku Legionowego dla uczniów klas mundurowych,
 2. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 4 973,91 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 792,00 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
 3. wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, w paragrafie 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 470,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy pianina znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w zakresie oceny jego wartości zabytkowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-05-08 11:18:31
data ostatniej aktualizacji: 2014-05-08 11:18:31

Strona odwiedzona 410 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.