Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

179 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 613/2014 z dnia 2014-05-15

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 49 150,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 49 150,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 49 150,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 230 766,44 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 120 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 120 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 88 966,44 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 88 966,44 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 21 800,00 zł
  rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21 800,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 181 616,44 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 70 850,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 70 850,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 88 966,44 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 88 966,44 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 21 800,00 zł
  rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21 800,00 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 84 000,00 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz o 21 800,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadania:
  • Dotacje celowe dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin o kwotę 35 000,00 zł,
  • Przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie o kwotę 35 850,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych, w tym także dokumentacja techniczna" o 120 000,00 zł (w tym 49 150,00 zł finansowane dotacją celową z Gminy Moryń).
 3. wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim", zwiększa się plan wydatków o 4 966,44 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-05-20 14:46:11
data ostatniej aktualizacji: 2014-05-20 14:46:11

Strona odwiedzona 330 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.