Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

181 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 618/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:
uchwałą nr 592/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,
uchwałą nr 608/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 8 765,91 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 8 765,91 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 2. Uchwałą nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 56 650,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 22 200,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 21 300,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu o 11 300,00 zł i w lipcu o 10 000,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 21 300,00 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 21 500,00 zł (zwiększenie transzy w lipcu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 19 500,00 zł (zwiększenie transzy w maju o 7 500,00 zł, we wrześniu o 7 000,00 zł i w listopadzie o 5 000,00 zł).
 3. Uchwałą nr 616/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 2 473 598,52 zł (zwiększenie transz od czerwca do listopada po 400 000,00 zł i w grudniu o 73 598,52 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 5 000,00 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 19 947,37 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 13 954,11 zł (zwiększenie transzy w lipcu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 3 000,00 zł (zwiększenie transzy w maju).
 4. Uchwałą nr 617/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 560 789,38 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu o 192 570,37 zł i w lutym o 368 219,01 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 300,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 168 858,04 zł (zwiększenie transzy w czerwcu o 15 000,00 zł, we wrześniu o 130 000,00 zł i w październiku o 23 858,04 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 55 716,85 zł (zmniejszenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 5 270,53 zł (zwiększenie transzy w lipcu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 2 084,70 zł (zwiększenie transzy w czerwcu).
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się transze w listopadzie o 26 483,00 zł i w grudniu o 26 484,73 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w maju o 52 967,73 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w marcu o 420 262,94 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w maju o 36 974,54 zł, w czerwcu o 40 000,00 zł, w lipcu o 117 800,00 zł, w sierpniu o 40 000,00 zł, we wrześniu o 117 800,00 zł i w październiku o 67 688,40 zł.
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 58 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w lutym o 17 552,29 zł, w marcu o 22 000,00 zł oraz w kwietniu o 18 447,71 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-06-02 10:58:41
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-02 10:58:41

Strona odwiedzona 300 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.