Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

186 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 637/2014 z dnia 2014-07-03

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Moniki Matuszkiewicz - nauczycielki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Joanna Mendrygał - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 4. Sabina Hajdamowicz-Wośko - ekspert,
 5. Danuta Tondryk - ekspert.

§ 2. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Agnieszki Baczyńskiej - nauczycielki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Joanna Mendrygał - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 4. Sabina Hajdamowicz-Wośko - ekspert,
 5. Danuta Tondryk - ekspert,
 6. desygnowany przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gryfinie.

§ 3. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Anny Sawickiej-Kłaptij - nauczycielki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Joanna Mendrygał - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 4. Zofia Kłos - ekspert,
 5. Marek Kamiński - ekspert.

§ 4. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Moniki Kowalskiej - nauczycielki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Adriana Salamończyk - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
 4. Zofia Kłos - ekspert,
 5. Marek Kamiński - ekspert.

§ 5. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pana Grzegorza Michasiuka - nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Adriana Salamończyk - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
 4. Zofia Kłos - ekspert,
 5. Marek Kamiński - ekspert.

§ 6. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pana Rafała Kaliciaka - nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Adriana Salamończyk - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
 4. Zofia Kłos - ekspert,
 5. Marek Kamiński - ekspert.

§ 7. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Karoliny Dudek-Śmiśniewicz - nauczycielki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Edward Piotrowski - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
 4. Robert Dudek - ekspert,
 5. Anna Czesława Żwirska - ekspert.

§ 8. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Justyny Mazur - nauczycielki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Edward Piotrowski - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
 4. Robert Dudek - ekspert,
 5. Anna Czesława Żwirska - ekspert.

§ 9. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Doroty Szczygieł - nauczycielki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Edward Piotrowski - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
 4. Robert Dudek - ekspert,
 5. Anna Czesława Żwirska - ekspert.

§ 10. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Olgi Zamolskiej - nauczycielki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Edward Piotrowski - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
 4. Robert Dudek - ekspert,
 5. Anna Czesława Żwirska - ekspert.

§ 11. Z tytułu uczestniczenia w pracy komisji egzaminacyjnej ustala się ekspertom wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto za przeprowadzenie jednego postępowania egzaminacyjnego.

§ 12. Tryb pracy komisji egzaminacyjnej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

§ 13. Zatwierdza się wzór umowy-zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych będącymi ekspertami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji egzaminacyjnych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego spełnili wymaganie jakim jest odbycie stażu i przedłożyli we wnioskach o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego wszystkie wymagane dokumenty.
Zgodnie z art. 9 g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, należy powołać komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
Po zdaniu egzaminu, nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W przypadku powiatów kompetencje powołania komisji należą do Zarządu.
W związku z tym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-07-04 13:19:17
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-04 13:19:17

Strona odwiedzona 537 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.