Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

187 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 639/2014 z dnia 2014-07-10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j: Dz. U. z 2013r., poz. 595; zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, Dz. U. z 2014r. poz. 379) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j: Dz. U. z 2014r., poz. 518), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnych umów dzierżawy 2 pomieszczeń o pow. użytkowej 85,28 m2 oraz 115,20 m2, usytuowanych w budynku warsztatów szkolnych na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 236/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 236/2, położona w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Na terenie działki nr 236/2 znajdują się warsztaty szkolne, których pomieszczenia stanowią przedmiot umów dzierżawy zawartych z Dyrektorem ZSP Nr 2 w Gryfinie. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umów dzierżawcy 2 pomieszczeń o pow. użytkowej 85,28 m2 oraz 115,2 m2 wystąpili z wnioskami o zawarcie kolejnych umów dzierżawy zajmowanych pomieszczeń na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednostka organizacyjna - trwały zarządca, ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zwartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie organem właściwym, jak i organem nadzorującym jest Zarząd Powiatu w Gryfinie, zasadne jest wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2014-07-11 08:39:29
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-11 08:39:29

Strona odwiedzona 201 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.