Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

187 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 640/2014 z dnia 2014-07-10

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2013 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379) w związku z art. 2 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375; zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696) oraz załącznika do uchwały Nr XXXIV/258/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2011 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w roku 2013 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu w Gryfinie sprawozdanie z realizacji w roku 2013 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015, w celu powiadomienia Rady Powiatu o stanie realizacji Programu.

§ 3. Wykonanie Uchwały Powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.

Na postawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego podmioty realizujące Program przesyłają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub wskazanemu przez niego podmiotowi, w terminie do dnia 15 maja, roczne sprawozdanie z wykonania zadań objętych harmonogramem.

W związku z tym, iż żaden z powyższych podmiotów nie wniósł zastrzeżeń do przesłanego sprawozdania, należy przyjąć Uchwałą Zarządu Powiatu sprawozdanie i przedstawić w celu informacji organowi stanowiącemu Powiatu Gryfińskiego.

W związku z powyższym przedkłada się niniejsze sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 2013 na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

Sporządził:
Piotr Ignaciuk


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-07-11 08:50:57
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-11 08:50:57

Strona odwiedzona 175 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.