Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

189 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 644/2014 z dnia 2014-07-24

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 28 900,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 26 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 26 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 900,00 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2 900,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 590,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 2 590,00 zł
  rozdział 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 2 590,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 342 071,37 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 200 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 200 000,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 000,00 zł
  rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 6 000,00 zł
  dział 801-Oświat i wychowanie - 43 084,57 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 30 000,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 500,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 12 584,57 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 14 086,80 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społeczne - 14 086,80 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 50 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 50 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 26 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 26 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 900,00 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2 900,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 315 761,37 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 200 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 200 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 56 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 56 000,00 zł
  dział 801-Oświat i wychowanie - 43 084,57 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 2 893,03 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 30 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 10 191,54 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 14 086,80 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społeczne - 14 086,80 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 2 590,00 zł
  rozdział 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 2 590,00 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 616/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 617/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 619/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 624/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 629/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 632/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 633/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 641/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o 27,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego), przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych,
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 50 000,00 zł plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wyposażenie III piętra internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie,
 3. wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 6 000,00 zł plan wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji, w paragrafie 3000-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia policjantów przydzielonych do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w ramach 6-cio tygodniowej adaptacji zawodowej (dotacji udziela się na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późniejszymi zmianami),
 4. wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się o 200 000,00 zł plan wydatków na inwestycję "Przebudowa drogi Szczecin-Binowo", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycję "Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych i ciągów pieszych w gminie Chojna",
 5. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 lipca 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się (z rezerwy Wojewody) o 2 900,00 zł plan dochodów i wydatków powiatu na zadania zlecone w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 6. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lipca 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) o 26 000,00 zł plan dochodów i wydatków powiatu na zadania zlecone w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa,
 7. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lipca 2014 r., zgodnie z którym zmniejsza się o 2 590,00 zł plan dochodów i wydatków powiatu na zadania zlecone w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, z przeznaczeniem na działanie "Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe",
 8. wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, plan wydatków jednostki o 14 086,80 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
 9. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian o 30 500,00 zł w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801-Oświata i wychowanie,
 10. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian o 10 164,54 zł w planie wydatków na realizację projektu "Community school - school in community", jednocześnie zwiększa się plan wydatków na realizację projektu o 2 393,03 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika administracji (wkład własny do projektu) i o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-07-25 14:11:59
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-25 14:11:59

Strona odwiedzona 390 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.