Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

190 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 645/2014 z dnia 2014-07-31

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 106 380,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 91 380,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 91 380,00 zł
dział 710-Działalność usługowa - 15 000,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 15 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 295 589,97 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 135 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 135 000,00 zł
  dział 801-Oświat i wychowanie - 12 946,36 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 12 946,36 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 91 380,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 91 380,00 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 15 000,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 15 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 40 273,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 35 273,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 990,61 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 990,61 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 189 209,97 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 135 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 135 000,00 zł
  dział 801-Oświat i wychowanie - 12 946,36 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 12 946,36 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 40 273,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 35 273,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 990,61 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 990,61 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 616/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 617/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 619/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 624/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 629/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 632/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 633/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 641/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 644/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się o 135 000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycję "Roboty drogowe na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice",
 2. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, plan wydatków jednostki o 12 946,36 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
 3. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone: w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze (działanie 13.4.2.2. W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej) o 32 273,00 zł, w rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 5 000,00 zł i w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 990,61 zł,
 4. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 91 380,00 zł w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz Gminy Gryfino, odszkodowania - wynikającego z protokołu z rokowań - za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi krajowej,
 5. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lipca 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 15 000,00 zł w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-08-01 10:01:10
data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 10:01:10

Strona odwiedzona 367 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.