Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

196 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 658/2014 z dnia 2014-09-11

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 8 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2009 r. Nr 48, poz. 1201 z późn. zm.), zmienionego uchwałą nr XXXII/308/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2009 r., uchwałą nr X/76/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. oraz uchwałą nr XXIII/242/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 marca 2014 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 650/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, w załączniku nr 1 - Stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. - Lp. 5. w tabeli otrzymuje brzmienie:

5.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w GryfinieJolanta Majewska*

§ 2. Zmiana dodatku funkcyjnego obowiązuje od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj

* Wyłączenie jawności informacji o danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Osoba dokonująca wyłączenia informacji: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Elżbieta Lorenowicz-Bień



UZASADNIENIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie aplikowała o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.5 - "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół".

Całkowita wartość projektu wynosi 1 143 551,80 złotych. Termin realizacji od 13.10.2013 r. do 31.08.2015 r. W minionym roku szkolnym w ramach projektu zostało przeprowadzonych 297 godz. warsztatów, 81,5 godz. konsultacji, 91 godz. wykładów, 28 godz. spotkań sieci.

Dyrektor Poradni bezpośrednio zaangażowana jest w realizację projektu, uczestniczy w szkoleniach wyjazdowych dot. realizacji projektu, prowadzi również działania koordynacyjne. W związku z tym, uzasadnione jest zwiększenie dodatku funkcyjnego na czas realizacji projektu.

data opublikowania: 2014-09-15 10:03:38
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-15 10:03:38

Strona odwiedzona 271 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.