Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

198 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 673/2014 z dnia 2014-09-25

w sprawie kontroli szkoły niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2014

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) w związku z art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2) oraz § 6 uchwały nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2075), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się przeprowadzenie kontroli problemowej w szkole niepublicznej - Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Edukator" w Gryfinie - prowadzonej przez Elżbietę Matuszewską i Pelagię Woś.
 2. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie do 30 września 2014 r. i obejmować będzie weryfikację zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w rozliczeniu dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Gryfińskiego w roku 2014.

§ 2. Do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w § 1 upoważnia się pracowników Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,

§ 3. Deleguje się uprawnienie do wystawienia upoważnień Panu Wojciechowi Konarskiemu - Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Wyniki kontroli zostaną przekazane Zarządowi Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072;
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979; Dz. U. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Do zadań powiatu, wynikających z ustawy o systemie oświaty, należy udzielanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie danego powiatu. Na podstawie art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty, organy samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetów tych jednostek.

Zgodnie z § 6 uchwały nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2075), kontrole zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych rozliczeniach i prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu powiatu przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia Zarządu Powiatu.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie uchwały.

data opublikowania: 2014-09-26 15:40:18
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-26 15:40:18

Strona odwiedzona 353 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.