Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

198 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 675/2014 z dnia 2014-09-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 99,99 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 801-Oświata i wychowanie - 99,99 zł
rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 99,99 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 77 271,06 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 21 200,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 21 200,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 10 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 37 720,41 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 6 178,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 4 695,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 10 180,06 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 13 971,33 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 1 070,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 626,02 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 8 250,66 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 1 750,66 zł
  rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - 6 500,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 99,99 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 99,99 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 77 171,07 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 21 200,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 21 200,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 10 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 11 943,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 11 943,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 25 777,41 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 25 777,41 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 8 250,66 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 6 500,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 1 750,66 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 616/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 617/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 619/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 624/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 629/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 632/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 633/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 641/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 644/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 645/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 649/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 652/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 653/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 656/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 660/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załączniku od 2 do 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 września 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się o 99,99 zł plan dochodów powiatu i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne, z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o 10 000,00 zł,
 3. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o 6 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 3 000,00 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 3 500,00 zł,
  z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendiów za wybitne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2013/2014,
 4. wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się o 21 200,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy w m. Mieszkowice",
 5. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki o 24 151,39 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków jednostki o 1 750,66 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
 6. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian o 1 626,02 zł w planie wydatków na realizację projektu "Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2",
 7. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 11 943,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-09-26 15:51:56
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-26 15:51:56

Strona odwiedzona 255 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.