Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

200 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 680/2014 z dnia 2014-10-09

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Adrianie Salamończyk - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, do zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. "Health education for life" realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. - "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk".
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie aplikował o środki z programu Erasmus+ Akcja 2. - "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk".

Projekt nosi nazwę "Health education for life", a łączna wysokość środków wnioskowanych z programu wynosi 131 835,00 euro. Celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia. Partnerzy projektu (z Polski, Turcji i Węgier) chcą zmienić nastawienie wobec edukacji prozdrowotnej w szkołach, posługując się m.in. nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi jak platforma internetowa i OZE (otwarte zasoby edukacyjne).

Projekt został przyjęty do realizacji. Termin realizacji projektu zaplanowany został od września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r.

W związku z tym, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa do realizacji projektu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-10-10 09:23:51
data ostatniej aktualizacji: 2014-10-10 09:23:51

Strona odwiedzona 348 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.