Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

200 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 681/2014 z dnia 2014-10-09

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 81 619,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 81 619,00 zł
rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 81 619,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 209 454,02 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 57 560,17 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 4 400,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 12 724,17 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 40 436,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 60 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 60 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 822,85 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 29,19 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 043,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 1 750,66 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  dział 852-Pomoc społeczna - 6 452,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 452,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 81 619,00 zł rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 81 619,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 127 835,02 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 57 560,17 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 4 400,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 12 724,17 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 40 436,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 6 452,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 6 452,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 60 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 60 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 822,85 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 29,19 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 043,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 1 750,66 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 616/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 617/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 619/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 624/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 629/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 632/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 633/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 641/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 644/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 645/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 649/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 652/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 653/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 656/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 660/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 675/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załączniku od 2 do 7.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. decyzją nr 395/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, zgodnie z którą zwiększa się o 81 619,00 zł plan dochodów i wydatków powiatu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie o 40 436,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 9 326,00 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 12 443,00 zł,
  • Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 6 222,00 zł,
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 9 336,00 zł,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 3 109,00 zł,
  z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 3. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe; zmniejsza się plan wydatków o 4 400,00 zł na zakup usług remontowych przy jednoczesnym zwiększeniu § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,
 4. zmianą w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne; w załączniku nr 2 do uchwały nr 675/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. środki z rezerwy celowej na wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy pomyłkowo przypisano do § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników zamiast do § 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 5. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian o 60 000,00 zł w planie wydatków na realizację projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim",
 6. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 6 452,00 zł plan wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wkład własny do zadania publicznego "Powiat Gryfiński przeciw przemocy w rodzinie"), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze,
 7. wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian o 12 724,17 zł w planie wydatków na realizację projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim" oraz o 29,19 zł w rozdziale 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i o 2 043,00 zł w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-10-10 09:45:26
data ostatniej aktualizacji: 2014-10-10 09:45:26

Strona odwiedzona 367 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.