Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

203 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 690/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 592/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 608/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 618/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 634/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 646/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 654/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 676/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 681/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 41 183,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 9 326,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 12 443,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 6 222,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 9 336,00 zł (zwiększenie transzy w październiku o 9 134,60 zł i w listopadzie o 201,40 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 3 109,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 2. Uchwałą nr 682/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 78,56 zł (zmniejszenie transzy w grudniu).
 3. Uchwałą nr 687/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 500,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 4 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 4 500,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w sierpniu).
 4. Uchwałą nr 688/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 20 519,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 3 769,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 5. Uchwałą nr 689/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 038 056,59 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w marcu o 7 501,23 zł i w kwietniu o 1 030 555,36 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 109 418,54 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 50 000,00 zł i w grudniu o 59 418,54 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 230 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku o 100 000,00 zł, w listopadzie o 80 000,00 zł i w grudniu o 50 000,00 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 64 559,40 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 62 000,00 zł, (zwiększenie transzy w listopadzie o 10 000,00 zł i w grudniu o 52 000,00 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 197 183,45 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w marcu o 137 761,90 zł i w kwietniu o 59 421,55 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 181 538,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 90 769,00 zł i w grudniu o 90 769,00 zł).
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w maju o 447,71 zł, w sierpniu o 14 946,36 zł, we wrześniu o 119 709,94 zł i w październiku o 21 433,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w listopadzie o 100 000,00 zł i w grudniu o 56 537,01 zł.
 7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w lipcu o 23 206,20 zł, w sierpniu o 72 403,00 zł i we wrześniu o 29 754,28 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w listopadzie o 33 000,00 zł i w grudniu o 92 363,48 zł.
 8. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w lipcu o 22 861,73 zł, w sierpniu o 40 000,00 zł i we wrześniu o 117 800,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w październiku o 100 000,00 zł i w listopadzie o 80 661,73 zł.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w lipcu o 50 000,00 zł, w sierpniu o 40 000,00 zł i we wrześniu o 95 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w październiku o 40 000,00 zł, w listopadzie o 50 000,00 zł i w grudniu o 95 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-10-31 13:40:24
data ostatniej aktualizacji: 2014-10-31 13:40:24

Strona odwiedzona 341 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.