Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/15/2014 z dnia 2014-12-18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 9 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1050, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1218 i Dz. U. z 2014 r. poz. 958) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego w następującej wysokości:

 1. wynagrodzenie zasadnicze - 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych),
 2. dodatek funkcyjny - 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych),
 3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 1.200 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),
 4. dodatek specjalny w wysokości 39,5% naliczany łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 3.160,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych).

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/18/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 28 listopada 2014 r.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady Powiatu należy ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Dotychczasowe wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego ustalone uchwałą Nr III/18/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. wynosiło łącznie 11.600,00 zł brutto.

 20102011201220132014
Wynagrodzenie zasadnicze6000,00b.z.b.z.b.z.b.z.
Dodatek za wieloletnia pracę1200,00b.z.b.z.b.z.b.z.
Dodatek funkcyjny2000,00b.z.b.z.b.z.b.z.
Dodatek specjalny2400,00b.z.b.z.b.z.b.z.
Razem11.600b.z.b.z.b.z.b.z.

Maksymalna możliwa wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego wg rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych wynagrodzenie Starosty:

 • wynagrodzenie zasadnicze - 4.500 - 6000,
 • dodatek za wieloletnią pracę 20% od wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek funkcyjny - do kwoty 2100,
 • dodatek specjalny - max. 40% naliczany od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Maksymalne możliwe wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego:
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie osób o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy (m.in. starosty) nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (t.j. z 2001 r. Nr 79, poz. 431 ze zm.), która wynosi 1766,46 zł na 2014 r. tj. 7 x 1766,46 = 12365,22.

data opublikowania: 2014-12-19 15:20:33
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-19 15:20:33

Strona odwiedzona 383 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.