Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/26/2015 z dnia 2015-01-29

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami programu "Aktywny samorząd" w 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721, zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 209 poz. 1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z Dz. U. z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645, Dz. U. z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na realizację programu "Aktywny samorząd" w Module I wydatki bieżące o kwotę 8 536,25 zł.

§ 2. Zwiększa się środki finansowe na realizację programu "Aktywny samorząd" w Module II wydatki bieżące o kwotę 8 536,25 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z realizacją wszystkich złożonych wniosków w module I(wydatki bieżące):

 • obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

zachodzi potrzeba przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 8 536,25 zł. (słownie: osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 25/100) do Modułu II (wydatki bieżące) pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, gdzie trzy osoby oczekują na dofinansowanie kosztów czesnego i dodatku do kosztów kształcenia. Zmianę tą zaakceptował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2015-02-02 12:38:08
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-02 12:38:08

Strona odwiedzona 584 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.