Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/30/2015 z dnia 2015-02-26

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gryfinie

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm.: z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 44 ust. 1 Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 57, poz. 1044, zm.: z 2007 r. Nr 95, poz. 1655; z 2008 r. Nr 89, poz. 1881, Nr 101, poz. 2265; z 2009 r. Nr 64, poz. 1751; z 2010 r. Nr 44, poz. 941; z 2011 r. Nr 8, poz. 126, Nr 66, poz. 1202), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Statutową w następującym składzie:

 1. Jerzy Miler - Przewodniczący Komisji,
 2. Rafał Mucha - Członek Komisji.

§ 2. Przedmiotem działania Komisji będzie analiza obowiązującego Statutu Powiatu Gryfińskiego oraz zaproponowanie zmian w statucie.

§ 3. Działalność Komisji Statutowej ulega zakończeniu z chwilą przedstawienia zmian komisjom stałym Rady Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwalenie oraz zmiana statutu należą do wyłącznej właściwości rady powiatu (art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym). W związku ze zmianą zapisów niektórych aktów prawnych oraz wątpliwościami, co do interpretacji poszczególnych zapisów w Statucie Powiatu Gryfińskiego zgłaszanych przez radnych, zachodzi potrzeba jego doprecyzowania.

data opublikowania: 2015-02-27 11:02:17
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-27 11:02:17

Strona odwiedzona 502 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.