Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/31/2015 z dnia 2015-02-26

w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm.: z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267; zm.: z 2014 r. poz. 183) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się pozostawić bez rozpoznania skargę Pana ..... na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, przesłaną pocztą elektroniczną w dniu 22 stycznia 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęła pocztą elektroniczną skarga Pana ..... na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

Przedmiotowa skarga nie może zostać rozpoznana, ponieważ nie spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach prawa. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. W/w przepis ma zastosowanie w przypadku przedmiotowej skargi, ponieważ wnoszący skargę Pan ..... nie podał adresu do korespondencji ani adresu zamieszkania.

data opublikowania: 2015-02-27 11:10:06
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-27 11:10:06

Strona odwiedzona 618 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.