Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/33/2015 z dnia 2015-02-26

w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017"

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135, z 2012r. poz. 579, poz. 1519, z 2013r. poz. 154, 866, 1650 z 2014r. poz. 619, 1188, 1198), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się "Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z zapisem art.180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) zachodzi potrzeba uchwalenia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017". Poprzedni "Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014r." stał się nieaktualny. Niniejszy program został przedstawiony do konsultacji ośrodkom pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, nie wniesiono do niego żadnych uwag.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-02-27 11:19:14
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-27 11:19:14

Strona odwiedzona 432 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.