Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/37/2015 z dnia 2015-03-26

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Mieszkowice w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury "Obchody 70. rocznicy forsowania Odry".

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W 2015 roku przypada 70. rocznica forsowania Odry. Uroczystości rocznicowe odbędą się 18 kwietnia przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórach oraz przy pomniku Sapera w Gozdowicach. Głównym organizatorem uroczystości jest Gmina Mieszkowice. Program obchodów obejmuje m.in. bieg pamięci narodowej pn. "Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka" oraz konferencję naukową pt. "Nadodrzańskie spotkania z historią - 2015".

Koszty związane z obchodami jubileuszu oszacowane zostały na poziomie 36 tys. zł, w związku z tym Burmistrz Mieszkowic zwrócił się do Zarządu Powiatu w Gryfinie z wnioskiem o wsparcie finansowe odchodów rocznicowych.

Pragnąc włączyć się do realizacji tego szczytnego przedsięwzięcia, Zarząd Powiatu wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Mieszkowice w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury "Obchody 70. rocznicy forsowania Odry".

Środki finansowe pochodzą z budżetu powiatu - dział 921, rozdział 92195 § 2710.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2015-03-27 15:20:17
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 15:20:17

Strona odwiedzona 478 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.