Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/38/2015 z dnia 2015-03-26

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626 i 1877), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej gminie Gryfino z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej ........ zamieszkałym w .... w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) w związku z pożarem ich domu, który miał miejsce 7 marca 2015 r.
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Dnia 7 marca 2015 r. w gminie Gryfino miał miejsce pożar budynku zamieszkałego przez ..... W wyniku pożaru ww. pozbawieni zostali części dobytku oraz w bardzo poważnym stopniu uszkodzony został zamieszkały przez nich budynek. Bez pomocy, nie są oni w stanie naprawić powstałych szkód.

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Waldemar Derkacz

data opublikowania: 2015-03-27 15:33:29
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 15:33:29

Strona odwiedzona 463 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.