Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/48/2015 z dnia 2015-04-29

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Czarnowo

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 - zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Stare Czarnowo w wysokości 3 000,00 zł na dofinansowanie bieżących kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie.
 2. Kwota, o której mowa w ust. 1, przeznaczona zostanie w całości na zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W budżecie powiatu na rok 2015 zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł na pomoc finansową - dla 7 gmin: Banie, Cedynia, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój oraz Widuchowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów działalności gminnych bibliotek. Dofinansowanie obejmować będzie zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych.

Środki finansowe pochodzą z budżetu powiatu - dział 921, rozdział 92116, § 2710.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2015-04-30 14:59:33
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 14:59:33

Strona odwiedzona 571 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.