Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/51/2015 z dnia 2015-04-29

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino

Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626 i 1877), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Gryfino w kwocie 4.674 zł (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy drogi technologicznej Czepino - Żabnica, która przejmie ruch pojazdów ciężkich obsługujących zakład produkcyjny Spółki "GRYFSKAND".
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z utrudnieniami w ruchu drogowym w miejscowości Żabnica, związanymi z ruchem pojazdów ciężkich do zakładu produkcyjnego Spółki "GRYFSKAND" z/s przy ul. Fabrycznej 4 w Gryfinie, powstała koncepcja budowy drogi technologicznej, która odciąży istniejące drogi powiatowe i gminne. Powiat, Gmina Gryfino oraz Spółka "GRYFSKAND" wyraziły wolę wspólnego wykonania drogi technologicznej, która zlokalizowana będzie na działce gminnej. Zadanie podzielone będzie na etapy. W pierwszym etapie opracowana zostanie dokumentacja projektowa, w kolejnych realizowane będą roboty budowlane. Pomoc finansowa, udzielana niniejszą uchwałą, przeznaczona jest na sfinansowanie projektu technicznego. Koszt całkowity projektu wynosi 14.022 zł i zostanie sfinansowany przez Powiat, Gminę Gryfino oraz Spółkę "GRYFSKAND" w równych częściach.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma

data opublikowania: 2015-04-30 15:05:33
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 15:05:33

Strona odwiedzona 525 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.