Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
VIII/56/2015 z dnia 2015-06-25

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej

Na podstawie art. 30 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357) w związku z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

§ 2. Ustalona stawka wynagrodzenia nie może przekraczać obowiązującego w 2015 r. planu finansowego szkoły.

§ 3. Upoważnienie niniejsze traci moc z dniem 31 grudnia 2015 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela. Zmiana wynagrodzenia obejmuje 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Zgodnie z art. 30 ust.10 ustawy Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1. Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej przez organ prowadzący.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2015-06-29 13:40:14
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-29 13:40:14

Strona odwiedzona 608 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.