Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
VIII/57/2015 z dnia 2015-06-25

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. u. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chojna w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dni Integracji 2015.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia określone zostaną w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 

Centrum Kultury w Chojnie złożyło wniosek - do projektu budżetu na 2015 rok - o wsparcie finansowe realizacji zadania pn. Dni Integracji. Impreza ma wieloletnią tradycję, w 2004 roku Chojna przystąpiła do międzynarodowej organizacji Douzelage, zrzeszającej po jednym mieście z każdego państwa Unii Europejskiej. Chojna stała się w ten sposób oficjalnym i jedynym polskim członkiem Douzelage. Dni Integracji wpisały się od tego czasu na stałe w kalendarz organizowanych corocznie imprez kulturalnych. W 2015 roku Dni Integracji odbędą się w dniach 28-29 sierpnia 2015 r. w Chojnie, a całkowity koszt zadania wynosi ok. 34 tys. zł.
Pragnąc włączyć się do realizacji tego przedsięwzięcia Zarząd Powiatu w Gryfinie wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury - Dni Integracji 2015. Dofinansowania na ww. cel Powiat może udzielić Gminie Chojna w formie dotacji celowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2015-06-29 13:40:14
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-29 13:40:14

Strona odwiedzona 623 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.