Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
VIII/58/2015 z dnia 2015-06-25

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie rzeczowej Gminie Chojna

Na podstawie art. 7a i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zmiany: z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej w formie rzeczowej Gminie Chojna, w postaci materiałów rozbiórkowych pozyskanych w trakcie przebudowy ulicy Jagiellońskiej w Chojnie.
 2. Wartość materiałów rozbiórkowych wynosi 134.895 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Chojna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE
Materiał Ilość Przeznaczenie
Destrukt bitumiczny 150 m3 Gmina Chojna (potrzeby własne)
Kostka brukowa 30 m2 Sołectwo Kamienny Jaz
150 m2 Sołectwo Grabowo
50 m2 Sołectwo Białęgi
150 m2 Sołectwo Mętno
300 m2 Sołectwo Nawodna (w tym: 150 m2 UKS Rurzyca Nawodna)
120 m2 Wspólnota Mieszkaniowa z/s ul. Demokracji Ludowej 3 w Chojnie
Kostka kamienna (11x16) 350 ton Gmina Chojna (dojazdy do budynków przy ul. Bolesława Chrobrego w Chojnie)

W związku z przebudową ulicy Jagiellońskiej w Chojnie pozyskano materiał rozbiórkowy w postaci kostki brukowej oraz destruktu bitumicznego. Gmina Chojna zwróciła się o nieodpłatne przekazanie destruktu bitumicznego i kostki kamiennej na potrzeby własne oraz kostki brukowej dla zainteresowanych sołectw z terenu gminy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych powiat może udzielać pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. Postanawia się przekazać materiał rozbiórkowy wg poniższego zestawienia.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma

data opublikowania: 2015-06-29 13:41:44
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-29 13:41:44

Strona odwiedzona 644 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.