Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/64/2015 z dnia 2015-09-03

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu pomieszczenia na parterze o powierzchni użytkowej 21,61 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - usługi finansowe - punkt kasowy oraz działalność ubezpieczeniowa wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 21/55 o pow. 0,2882 ha, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, przy ul. 11 Listopada 16d, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Pan Zbigniew Szmaja, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja "WIGA" Zbigniew Szmaja, na podstawie umowy najmu użytkuje od 27 sierpnia 2012r. 1 pomieszczenie na parterze budynku przy ul. 11 Listopada 16d, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - usługi finansowe - punkt kasowy oraz działalność ubezpieczeniowa.

Aktualna umowa najmu została zawarta na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, od dnia 27 sierpnia 2012r. do dnia 26 sierpnia 2015r.

Z uwagi na upływający termin obowiązywania umowy, Pan Zbigniew Szmaja wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat.

Stosownie do § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Anna Nikitińska

data opublikowania: 2015-09-04 13:29:43
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 13:29:43

Strona odwiedzona 356 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.