Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/65/2015 z dnia 2015-09-03

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r.

Na podstawie art. 35a ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, zm: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz.1456, Dz. U. 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645 z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457, 1873, z 2015 r. poz. 218, 493.), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2013 r., nr 595 zm: Dz. U. 2013 poz. 645, Dz. U. 2014 poz. 379, poz. 1072, Dz. U. 2015 poz. 871) oraz Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r., Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 lp. 7 do Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. w części dotyczącej dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, o kwotę 42 741,00 zł.

Finansowanie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2015r. - ze środków PFRON maksymalne dofinansowanie to 90% kosztów działalności WTZ. w tym:

 • WTZ w Gryfinie - 9. 200,00 zł
 • WTZ w Goszkowie - 12.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku ze zwiększeniem środków PFRON o kwotę 63 941,00 zł. (pismo Prezesa Zarządu PFRON WEF/487/2015w z dnia 09 lipca 2015 r. otrzymane dnia 17 lipca 2015 r.), zachodzi potrzeba rozdysponowania w/w środków na poszczególne zadania. W związku z tym, iż w chwili obecnej największe jest zainteresowanie osób niepełnosprawnych dofinansowaniem do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a posiadane środki na to zadanie wystarczą do końca lipca b.r, proponuje się przeznaczyć na to zadanie kwotę 42 741,00zł. Jednocześnie pozostałą kwotę przeznacza się na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka

data opublikowania: 2015-09-04 13:41:41
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 13:41:41

Strona odwiedzona 394 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.