Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/69/2015 z dnia 2015-10-22

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Gryfińskiego - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie

Na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, zm: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz.1456, Dz. U. 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645 z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457, 1873, z 2015 r. poz.1240, 493.) i art.12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998r. (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1445) oraz § 9 ust.1 rozporządzenia z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 560), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zgłasza się radną Annę Ciszkiewicz, jako przedstawiciela Rady Powiatu w Gryfinie na kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem Starosty Gryfińskiego z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim, zachodzi potrzeba zgłoszenia reprezentanta Rady Powiatu w Gryfinie do pięcioosobowego składu tej Rady.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczym przy Staroście Gryfińskim reprezentującym środowisko osób niepełnosprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2015-10-23 13:21:21
data ostatniej aktualizacji: 2015-10-23 13:21:21

Strona odwiedzona 403 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.