Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/75/2015 z dnia 2015-11-26

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1445) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Strategia Rozwoju Powiatu Gryfińskiego stanowi podstawę do prowadzenia długookresowej polityki rozwoju regionu. Dokument ma istotne znaczenie dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanym ze środków własnych Powiatu Gryfińskiego, ze środków unijnych, a także innych źródeł finansowania. Strategia określa priorytetowe obszary działań oraz cele, jakie są niezbędne do realizacji zrównoważonego rozwoju.

Treść Strategii Rozwoju uwzględnia ustalenia innych dokumentów planistycznych, takich jak: Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Gryfińskiego na lata 2001 - 2010, Program reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego, Strategia rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim, Strategia optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w powiecie gryfińskim, Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015, Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego, Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015, Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Gryfińskiego, Plan Odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego - Plan realizacyjny na lata 2015-2020, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powiatu Gryfińskiego.

Sekretarz Powiatu
mgr Barbara Rawecka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-12-02 14:58:32
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 14:58:32

Strona odwiedzona 337 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.