Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/76/2015 z dnia 2015-11-26

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na czas określony do 10 lat kolejnej umowy najmu pomieszczeń nr 1.35., 1.36. 1.37. o łącznej powierzchni użytkowej 34,13m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych i pomieszczenia nr 3.3. o powierzchni użytkowej 29,78m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych w budynku przy ul. Dworcowej 1, usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego z dotychczasowymi najemcami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Pan Kazimierz Kostański - najemca pomieszczeń nr 1.35.,1.36.,1.37. o powierzchni użytkowej 34,13m2 oraz Pan Łukasz Zawendowski najemca pomieszczenia biurowego nr 3.3. o pow.29,78m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych, mieszczących się w budynku przy ul. Dworcowej 1, usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przedmiotowych pomieszczeń na czas oznaczony do 10 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Wnioskodawcy najemcami pomieszczeń są od 2000r., wszystkie należności regulują terminowo. Aktualne umowy były zawarte na czas określony do lat 5 tj. do 30.11.2015r. Z tytułu najmu pomieszczeń Pan Kostański płaci czynsz w wysokości 288,56zł netto + koszty utrzymania 208,56zł netto, natomiast Pan Zawendowski płaci czynsz w wysokości 224,07zł netto + koszty utrzymania 194,98zł netto.

Stosownie do § 6 ust 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość wymagana jest zgoda rady powiatu.

Mając powyższe na uwadze, proponuje się wyrazić zgodę na zawarcie na czas oznaczony do 10 lat kolejnych umów najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości z dotychczasowymi najemcami.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Anna Nikitińska

data opublikowania: 2015-12-02 15:01:54
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 15:01:54

Strona odwiedzona 351 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.