Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/77/2015 z dnia 2015-11-26

w sprawie przyjęcia przez Powiat Gryfiński zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji przez Powiat Gryfiński zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827), polegające na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu nr XVIII/201/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie przyjęcia przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały umożliwi aktualizację porozumienia zawartego 21 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Zarządem Powiatu w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej poborowych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Waldemar Derkacz

data opublikowania: 2015-12-02 15:04:19
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 15:04:19

Strona odwiedzona 350 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.